Aktualności

Logo PSR
05.08.2020
Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020
Na terenie całego kraju od 1 września do 30 listopada br. prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny (PSR 2020). PSR jest badaniem statystycznym realizowanym (przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami) raz na 10 lat obejmującym wszystkie gospodarstwa rolne. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unia Europejska.
Logo Bardzo Młodej Kultury
25.11.2020
Bardzo Młoda Kultura realizacja programu na terenie Pomorza Zachodniego
25.11.2020
KIWANIS INTERNATIONAL KLUB CZAPLINEK
Stowarzyszenia pożytku publicznego mają ustawowy obowiązek przedkładania do publicznej wiadomości informacji dot. wpłat 1% podatku dochodowego od osób fiz. Kiwanis Klub Czaplinek jest organizacją pożytku publicznego. Przekazuję parę słów o działalności stowarzyszenia.
Umów wizytę w urzędzie skarbowym
25.11.2020
Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Umów wizytę w urzędzie skarbowym – nowa usługa Krajowej Administracji Skarbowej
zmiana terminów płatności za odpady
24.11.2020
Informujemy, że od 1 września 2020 roku ulegają zmianie terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi !
Urząd Miejski w Czaplinku przypomina o zmianie terminów płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku nr XXII/194 /2020 z dnia 02 lipca 2020 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Płatności należy dokonywać w następujących terminach:

Strony