Podmioty odbierające odpady komunalne

PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Od 1 lipca 2013 r. odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych odbierane są przez  Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Czaplinku. Właściciele nieruchomości zamieszkałych nie podpisują z przedsiębiorcą żadnej umowy, natomiast są zobowiązani złożyć do Burmistrza Miasta Czaplinka deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (szkoły, firmy, instytucje, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe itp.) właściciel nieruchomości zobowiązany jest posiadać indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych. Umowę taką należy podpisać z przedsiębiorcą posiadającym wpis w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. W tym przypadku właściciel nieruchomości decyduje, z którą firmą podpisze umowę.

Przykładowe firmy odbierające odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta Czaplinka:

  •  Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Grunwaldzka 2, 78-550 Czaplinek,
    Tel.: +48 94 375 50 11, fax: +48 94 375 52 12 
  • ATF Sp. z o.o. Sp. K - Zakład Zagospodarowania Odpadów, Chojnica 2, 78-650   Chojnica,
    Tel. +48 94 366 42 02
  • Remondis, ul. Janiny Smoleńskiej ps. Jachna 35, 71-005 Szczecin,
    Tel: +48 91 431 08 23

Ponadto informujemy, że odpady typu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy mogą oddać do punktu selektywnej zbiórki  - baza przy ul. Leśników 3 w Czaplinku.