Komisja Mieszkaniowa

Komisja Mieszkaniowa

Komisja Mieszkaniowa została powołana przez Burmistrza Czaplinka Zarządzeniem Nr 134/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.
W skład Komisji Mieszkaniowej Burmistrza Czaplinka wchodzą:

  1. Marian Zalipski - Przewodniczący,
  2. Czesława Narewska -  Członek,
  3. Marzena Kowalska - Członek,
  4. Helena Mierzejewska - Członek,
  5. Danuta Sobkowska - Członek,
  6. Mieczysław Smyk - Członek.

Komisja Mieszkaniowa zobowiązana jest do aktualizacji list osób uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu komunalnego/socjalnego dwa razy do roku do 31 marca, oraz 30 września każdego roku, oraz do opiniowania wniosków o zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale Nr XXVIII/259/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czaplinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 3 lutego 2017 r., poz. 595).