UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "CZAPLA" CZAPLINEK

ul. Pławieńska 4-6

78-550 Czaplinek

STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA "POMÓŻ MI" CZAPLINEK

ul. Moniuszki 20

78-550 Czaplinek

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW GMINNEJ SPÓŁDZIELNI "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CZAPLINKU

ul. Górna 12

78-550 Czaplinek

STOWARZYSZENIE "PARK BIELAWA"

ul. Spokojna 2

78-550 Czaplinek

STOWARZYSZENIE BYŁYCH PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH GMINY CZAPLINEK

ul. Rynek 6

78-550 Czaplinek

Strony