100 LAT - AKCJA CZAPLINECKICH UCZNIÓW

          Szkoła Podstawowa w Czaplinku wystąpiła z propozycją uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę poprzez symboliczne  podkreślenie tego ważnego wydarzenia na terenie czaplineckich zakładów pracy. Celem przedsięwzięcia jest przypomnienie Polakom o poświęceniu, jakie ponieśli nasi przodkowie, abyśmy my mogli żyć w wolnym kraju.

        Akcja została zaplanowana wspólnie z uczniami szkoły i połączyła obchody święta z rozwijaniem u nich kreatywności i przedsiębiorczości. Uczniowie wymyślili, że chcą dowieść swojego patriotyzmu poprzez zmianę na lepsze swojej „Małej Ojczyzny” – czyli szkoły.

      Marzeniem uczniów jest zebranie funduszy na zagospodarowanie kącika relaksu i wypoczynku na korytarzu szkolnym. W tym celu wraz z nauczycielami wykonują oni z papierowych kwiatów tablice upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości. Tablice te ozdabiają wnętrza zakładów pracy. Jedna z nich stanęła dziś w czaplineckim ratuszu.

     Wszystkich, którzy chcą wesprzeć akcję zapraszamy do dokonywania wpłat w dowolnej kwocie na konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Czaplinku: PBS o/Czaplinek 17 8581 1027 0406 5490 2000 0001 z dopiskiem „Niepodległa”.

 Redakcja: Magdalena Urlich - inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu,  na podstawie pisma dyrektora szkoły Aleksandra Fudały oraz pedagogów szkolnych: Lidii Kucharskiej i Renaty Aleszko.