Stowarzyszenie Sportowe Grupa Biegowa Rundorfina

ul. Wałecka 79
78-550 Czaplinek

Numer KRS: 0000738660
e-mail: rundorfinaatgmail [dot] com
tel.: 694 118 966

Władze stowarzyszenia:

Prezes zarządu - Piotr Tylman
Wiceprezes zarządu - Grzegorz Koclejda
Sekretarz zarządu - Justyna Matuszak
Skarbnik zarządu - Katarzyna Kuśmider

Cele Stowarzyszenia:

  1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia oraz wychowanie przez kulturę fizyczną.
  2. Prowadzenie działalności sportowej wśród młodzieży i mieszkańców całego kraju i upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku.
  3. Stwarzanie właściwych warunków do uprawniania biegania oraz specjalistycznego szkolenia w tej dziedzinie oraz innych sportów ruchowych.
  4.  Propagowanie rozwoju biegania i innych dziedzin sportu wśród młodzieży, postaw otwartości i tolerancji społecznej.
  5. Promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair-play
  6. Organizacja zawodów i imprez sportowych oraz imprez turystycznych (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych).
  7. Stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla środowisk biegowych oraz wyczynowych sportowców, oraz nawiązanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach.
  8. Wspieranie młodych talentów biegowych i promocja młodych sportowców i ich osiągnięć.
  9. Propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych wyjazdów (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych).
  10. Realizowanie projektów i programów służących przeciwdziałaniu uzależnieniom i biernym formom spędzania wolnego czasu.