POMERANIA CATAMARAN CLUB

logo

Adres prowadzenia działalności stowarzyszenia:

ul. Drahimska 79

78-550 Czaplinek

Adres e-mail:  office [dot] pomeraniaatgmail [dot] com

Adres strony internetowej: www.pomeraniacataclub.pl

telefon kontaktowy:  przedstawiciel  507 022 785

Władze stowarzyszenia:

przedstawiciel:  Adam Gadomski

członek zarządu: Mariusz Szulc

skarbnik: Krzysztof Antosz

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

Celem Stowarzyszenia jest promowanie żeglarstwa katamaranowego i działanie na rzecz ochrony przyrody poprzez popularyzowanie idei żeglarstwa sportowego wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzenie pracy oświatowo - wychowawczej w tym zakresie.

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. Organizowanie rekreacyjnych imprez żeglarskich         
  2. Edukację żeglarską dzieci i młodzieży
  3. Turystykę aktywną
  4. Prowadzenie bazy/przystani oraz innych obiektów służących uprawianiu żeglarstwa katamaranowego i rekreacji
  5. Upowszechnianie żeglarstwa katamaranowego, uczestnictwo i organizowanie regat w kraju oraz uczestnictwo w takich regatach za granicą 
  6. Współpracę z krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami żeglarskimi
  7. Współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony przyrody
  8. Podejmowanie innych przedsięwzięć i pozyskiwanie środków służących do realizacji celów.

Autor: Adam Gadomski