Otwarty konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 81/2019 Burmistrza Czaplinka z dnia 13 września 2019 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania ofert upływa z dniem 04 października 2019 r. godz. 14:00.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są pod adresem http://www.czaplinek.bip.net.pl/?a=8336.

Janina Gąszcz - Referat Sportu i Rekreacji