Otwarty konkurs ofert 2017 r. – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 27/2017 z dnia 9 marca 2017 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w 2017 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego.
Termin składania ofert: 30 marca 2017 r.  do godz. 15.00.
Informacja o konkursie dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.