Otwarte konkursy ofert na 2017 r.

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 103/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. ogłoszono otwarte konkursy ofert w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czaplinek realizowanych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

Termin składania ofert: 11 stycznia 2017 r.  do godz. 15.00.

Wszystkie otwarte konkursy ofert umieszczone zostały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej .