18.01.2021

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie: ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; prowadzenia świetlicy środowiskowej; ratownictwa i ochrony ludności.

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 12/2021 Burmistrza Czaplinka z dnia 18 stycznia 2021 r. zostały ogłoszone wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r., w zakresie:

  • ochrony i promocji zdrowia;
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  • prowadzenia świetlicy środowiskowej;
  • ratownictwa i ochrony ludności.

Wyniki konkursu dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

Autor: Katarzyna Kibitlewska – inspektor ds. promocji i turystyki