18.01.2021

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego

Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Czaplinek w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego ogłoszony Zarządzeniem Nr 119/2020 Burmistrza Czaplinka z dnia 3 grudnia 2020 r., ponieważ w konkursie nie złożono żadnej oferty.  

Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza  Czaplinka z dnia 18 stycznia 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czaplinek i na tablicy ogłoszeń.

Autor: Katarzyna Kibitlewska - inspektor ds. promocji i turystyki