21.01.2021

Realizacja projektu "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja"

Przekazanie środków do walki z COVID-19 dla szkół i przedszkola

W ramach realizacji projektu "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja", dzięki grantowi otrzymanemu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 125 036 zł, Gmina Czaplinek zakupiła dla Szkoły Podstawowej w Czaplinku, Szkoły Podstawowej w Broczynie i dla Przedszkola Publicznego w Czaplinku środki ochrony osobistej oraz sprzęt i środki do utrzymania czystości i dezynfekcji, które zostaną wykorzystane do walki z COVID-19. 

Między innymi ze środków pochodzących z grantu zostały zakupione fartuchy ochronne, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, maseczki, żele i płyny do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji powierzchni, mydło antybakteryjne, ręczniki papierowe, dozowniki ścienne do dezynfekcji rąk, wózki do sprzątania, myjki parowe do podłóg i dywanów. 

Projekt pn. "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

 

 

Autor: 
Dariusz Sapiński