21.01.2021

Partnerstwo gminy Czaplinek w projekcie pn. "Region Dobrego Wsparcia"

Informujemy, że gmina Czaplinek została Partnerem Projektu pn. „Region Dobrego Wsparcia”. W ramach Projektu nasza gmina pozyskała pakiet środków/materiałów ochronnych  na wsparcie usług społecznych w walce z COVID 19.
Pakiet środków/materiałów ochronnych dla jednej Gminy/Powiatu obejmuje:
•    Bluzy medyczne – 234 sztuki
•    Maski niemedyczne – 1.700 sztuk
•    Rękawiczki nitrylowe – 4.000 sztuk
•    Rękawiczki lateksowe – 10.000 sztuk
•    Półprzyłbice – 200 sztuk
•    Automatyczne dozowniki do rąk – 8 sztuk
•    Płyn do dezynfekcji rąk – 1.000 litrów
•    Płyn do dezynfekcji powierzchni - 1.000 litrów

Projekt pn.  „Region Dobrego Wsparcia” realizowany jest przez Województwo Zachodniopomorskie
w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, w okresie 01.04.2020 roku – 31.03.2023 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Więcej o Projekcie  na stronie:
http://www.rops.wzp.pl/rehabilitacja-osob-niepelnosprawnych/region-dobrego-wsparcia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Priorytet VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym