10.06.2021

INFORMACJA DOTYCZĄCA DYSKUSJI PUBLICZNEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DYSKUSJI PUBLICZNEJ NAD PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZAPLINEK OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ OBSZARU EWIDENCYJNEGO OBRĘBÓW NIWKA, SIEMCZYNO I ŻELISŁAWIE – CZĘŚĆ A

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z treścią obwieszczenia Burmistrza Czaplinka z dnia 20.04.2021 r. przypominamy, że w dniu 16 czerwca 2021 r. o godzinie 12.00 zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego część obszaru ewidencyjnego obrębów Niwka, Siemczyno i Żelisławie – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

               Dyskusja odbędzie się w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W dyskusji można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy aplikacji, podając id i hasło, na platformie ZOOM.

Poniżej niezbędne dane do udziału w dyskusji:

Link do zdalnej dyskusji: https://zoom.us/j/95313390946?pwd=ajFoeXRjRUttTjljbUxydnhQWFN1UT09

Meeting ID: 953 1339 0946

Passcode (hasło): 819323

WAŻNE INFORMACJE:

  1. Dyskusja publiczna organizowana będzie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online) za pośrednictwem platformy, która umożliwi zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag wszystkim zainteresowanym tj. za pośrednictwem platformy ZOOM dostępnej dla uczestników bez opłat.
  2. Do korzystania aplikacji ZOOM potrzebny jest komputer (z iOS lub Windows minimum w wersji 7) lub urządzenie mobilne (z Androidem przynajmniej w wersji 5 lub iOS), przy czym dla urządzeń mobilnych wymagane jest wcześniejsze pobranie i instalowanie oprogramowania. Komputer lub urządzenie mobilne powinno posiadać słuchawki, mikrofon i kamerę. Wymagane jest stabilne połączenie z Internetem. Korzystanie z aplikacji ZOOM nie wymaga tworzenia indywidualnego konta.
  3. Udział w dyskusji za pośrednictwem udostępnionego linku jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszych zasad oraz z  zapoznaniem się z klauzulą informacyjną RODO udostępnioną na ww. stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czaplinku.
  4. W celu terminowego rozpoczęcia dyskusji publicznej, link będzie aktywny od godziny 11.30 w dniu dyskusji.
  5. Chęć zabrania głosu w dyskusji można zgłosić  opcję  włączenie ikonki mikrofonu
    i zasygnalizowanie chęci zabrania głosu lub przez zadawanie pytanie lub napisać uwagę poprzez czat.
  6. Aby włączyć mikrofon/kamerę (aby wszyscy uczestnicy spotkania słyszeli wypowiedzi) należy: zezwolić przeglądarce na dostęp do mikrofonu oraz kamery, akceptując pojawiające się komunikaty w prawym lub lewym górnym rogu okna przeglądarki oraz należy włączyć swój mikrofon/kamerę - kliknąć w małą czerwoną ikonę mikrofonu (ewentualnie również kamery) w OKNIE AV, tak, aby zmieniła się na zieloną.
  7. W trakcie dyskusji, Uczestnik może:

a)     zabrać głos i zadawać pytania w formie pisemnej, poprzez wysłanie pytania publicznie widocznego w oknie czatu;

b)     zgłosić chęć zabrania głosu w trybie audio/video poprzez włączenie ikonki mikrofonu i zasygnalizowanie

c)     składać uwagę w formie pisemnej i ustnej do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania, albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w wyznaczonym terminie.

8.      Przed zabraniem głosu należy podać imię i nazwisko.

9. Pytania niezwiązane z tematem dyskusji lub zawierające treści obraźliwe nie będą odczytywane, a ww. wypowiedzi osób zostaną przerwane.

10. Organizowana zdalnie dyskusja publiczna zostanie nagrywana, co ma zapewnić prawidłowe przeprowadzenie procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności sporządzania protokołu
z dyskusji oraz zapewnienie sprawnego i niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji. Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy
o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udział w dyskusji na czacie trwającym w czasie dyskusji zdalnej na platformie ZOOM. Nagrania z dyskusji nie będą archiwizowane i będą usuwane niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z dyskusji.

11. Dyskusja publiczna w trybie zdalnym będzie przebiegała w następującym porządku: przekazanie przez Prowadzącego informacji o zasadach jej prowadzenia a w następnej kolejności odbywać się będzie prezentacja projektu MPZP, a na końcu będzie czas na zadawanie pytań w formie pisemnej (tekstowej) lub zabranie głosu w trybie audio/video w dyskusji.

12. Uczestnik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność bierze udział w spotkaniu online, przy czym Burmistrz Czaplinka nie ponosi odpowiedzialności za: niepoprawnie wpisane dane osobowe przez Uczestnika;  brak dostępu do sieci Internet, nie odpowiednie warunki techniczne komputera lub innego urządzenia Uczestnika, niespełniające wymagań od których zależy prawidłowe korzystanie z spotkania online.

      Materiały informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zostały opublikowane na stronach internetowych:

 https://www.czaplinek.pl/content/wy%C5%82o%C5%BCenie-do-publicznego-wgl%C4%85du-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego

 https://czaplinek.bip.net.pl/?a=10386