Badania mammograficzne - Geneva Trust Polska Sp. z o.o.

Data wydarzenia: 
24.06.2021
Godzina: 
09:00 - 17:00
Organizator: 
Geneva Trust Polska Sp. z o.o.
Miejsce: 
przy Ośrodku Zdrowia Medyk II
Plakat informacyjny dotyczący badań mammograficznych

Geneva Trust Polska Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka i Diagnostyka zaprasza mieszkanki miejscowości Czaplinek na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy finansowany przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu zwiększenie zgłaszalności kobiet w wieku 50-69 lat do populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi prowadzonego metodą mammografii przesiewowej na terenie województwa Zachodniopomorskiego.

Badania zostaną przeprowadzane w mammobusie specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb mammografii. Przed przystąpieniem do badania Panie wypełniają specjalnie opracowane ankiety, które zawierają informacje pozwalające na dokonanie pełniejszej oceny zdjęć przez lekarzy. Jedno badanie obejmuje wykonanie 4 projekcji (po dwie projekcje na każdą pierś).

Badania w miejscowości Czaplinek chcielibyśmy wykonywać  w dniu 24 czerwca 2021 roku w godzinach 9:00 – 17:00.

Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie od 50 do 69 roku życia (rocznik 1952-1971).

Rejestracja telefoniczna: 58 767 34 44.