Archiwum

Informacja
30.04.2021
Numery alarmowe
Szanowni Mieszkańcy w okresie wolnym od pracy w pilnych sprawach prosimy kontaktować się z podanymi poniżej numerami telefonów:  
flaga Rzeczypospolitej Polskiej
30.04.2021
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Święto Flagi obchodzone jest w Polsce 2 maja. Zostało ustanowione 20 lutego 2004 r., aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Zachęcamy Państwa do wywieszenia w tym dniu biało-czerwonej flagi na balkonie swojego mieszkania lub przed domem.
Regaty
29.04.2021
Regaty o Puchar Burmistrza Czaplinka na rozpoczęcie sezonu letniego
Czaplineckie Bractwo Żeglarskie oraz Gmina Czaplinek zapraszają do udziału w Regatach o Puchar Burmistrza Czaplinka 1 maja 2021 r. Starujemy o godz. 11:00 z przystani Ośrodka Sportów Wodnych ul. Nadbrzeże Drawskie 1. Autor: Janina Gąszcz - RSiR  
29.04.2021
Uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Tempelburg” na rok 2021 - tryb pozakonkursowy
O g ł o s z e n i e o złożeniu oferty w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
29.04.2021
Uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku na rok 2021 - tryb pozakonkursowy
O g ł o s z e n i e o złożeniu oferty w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Strony