Aktualności

19.02.2021
WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ GMINY CZAPLINEK W 2021 R.
Informujemy, że Zarządzeniem Nr 9/2021 Burmistrza Czaplinka z dnia 13 stycznia 2021 r. zostały ogłoszone wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czaplinek w 2021 r.
III Liga Kobiet - KPS Czaplinek
19.02.2021
III Liga Kobiet - KPS Czaplinek
W walentynkową niedzielę 14 lutego 2021 r. w Koszalinie rozegrano kolejny turniej w ramach rozgrywek III ligi kobiet. Był to ostatni turniej ligowy w tym inauguracyjnym sezonie na seniorskich parkietach dla naszego zespołu, dlatego też mobilizacja w drużynie była bardzo duża, aby zakończyć go zwycięstwami.
Od lewej: Michał Łaga – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Małgorzata Fedorowiat-Nowacka - Zastępca Burmistrza Czaplinka, Pan Piotr Drzycimski Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach
18.02.2021
Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej do Siemczyna w ramach PROW
W dniu 17.02.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Czaplinku podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych na budowę kanalizacji sanitarnej do Siemczyna.  Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice, za kwotę 2 664 703,13 zł brutto.
plakat
17.02.2021
Ogłoszenie - Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos
Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos W czasie pandemii ważna jest współpraca różnych środowisk, które na co dzień pracują i funkcjonują na jednym terenie. Razem łatwiej jest zadbać o edukację online, monitoring stanu drzew w gminie czy dobry projekt do budżetu obywatelskiego. Wszystkich gotowych do takiego zaangażowania wspiera program Fundacji Batorego – akcja Masz Głos, który właśnie rusza z nową edycją.
plakat
17.02.2021
Webinarium pn. „Fundusze Europejskie na rozwój i kwalifikacje kadr MŚP”.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku zaprasza do udziału w webinarium pn. „Fundusze Europejskie na rozwój i kwalifikacje kadr MŚP”. Wydarzenie odbędzie się 24 lutego 2021 r., godz. 08.00 – 08.40.  Czas rejestracji upływa 23 lutego 2021 r. o godz. 14.00.

Strony