Aktualności

18.01.2021
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego
Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Czaplinek w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego ogłoszony Zarządzeniem Nr 119/2020 Burmistrza Czaplinka z dnia 3 grudnia 2020 r., ponieważ w konkursie nie złożono żadnej oferty.  
18.01.2021
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Czaplinek w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ogłoszony Zarządzeniem Nr 119/2020 Burmistrza Czaplinka z dnia 3 grudnia 2020 r., ponieważ żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszeniu.
Wielka Orkiestra Światecznej Pomocy
14.01.2021
Licytacje na rzecz Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy
Jak co roku Gmina Czaplinek włącza się w akcję wsparcia zbiórki na rzecz fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Czaplinek gra z WOŚP-em od samego początku. W tym roku to już 29. Finał. Środki uzyskane podczas licytacji zostaną przekazane oddziałom dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.
Zwrot podatku akcyzowego
14.01.2021
Zwrot podatku akcyzowego
Burmistrz Czaplinka informuje , że w terminie od dnia 01 lutego do 01 marca 2021 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć:
14.01.2021
Współpraca profilaktyczna
13 stycznia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku Burmistrz Czaplinka wraz z Przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  przekazali na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Czaplinku podinsp. Dariusza Danisa drukarkę przenośną, zakupioną do pracy w terenie.

Strony