Aktualności

20.01.2021
Powiadomienie Klubu Seniora "Krystynka"
Zarząd Klubu Seniora „Krystynka” w Czaplinku powiadamia wszystkich członków klubu, że uroczystości związane z jubileuszami będziemy obchodzić w późniejszym dogodnym terminie. Jednocześnie z okazji Dnia Babci i Dziadka życzymy dużo zdrowia. Zarząd Klubu Seniora „Krystynka”  
zmiana terminów płatności za odpady
20.01.2021
Informujemy, że od 1 września 2020 roku ulegają zmianie terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi !
Urząd Miejski w Czaplinku przypomina o zmianie terminów płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku nr XXII/194 /2020 z dnia 02 lipca 2020 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Płatności należy dokonywać w następujących terminach:
Informacja o szczepieniach
19.01.2021
Szczepienia przeciw COVID-19
Zachęcamy mieszkańców powyżej 70. i 80. roku życia do skorzystania z powszechnych szczepień przeciw COVID-19. Osoby 70+ i 80+ otrzymują elektroniczne skierowania na szczepienie, które dostępne są w systemie IKP (Indywidualne Konto Pacjenta). Do tego systemu mają dostęp nasze przychodnie.
14.ZBOT
19.01.2021
Razem z nami rób to, co naprawdę ma sens – to fajne uczucie!
Dołącz do żołnierzy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej! Razem z nami bądź wsparciem dla społeczności lokalnej – naszych rodzin, kolegów, sąsiadów. Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej nie koliduje z nauką czy wykonywaną pracą. To satysfakcja z niesienia pomocy najbliższym i swojemu otoczeniu.
18.01.2021
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie: ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; prowadzenia świetlicy środowiskowej; ratownictwa i ochrony ludności.
Informujemy, że Zarządzeniem Nr 12/2021 Burmistrza Czaplinka z dnia 18 stycznia 2021 r. zostały ogłoszone wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r., w zakresie:

Strony