Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Symbol prawaZgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej od 4 stycznia br. w całym kraju ruszyły punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Ta forma pomocy kierowana jest do szerokiego grona osób, których nie stać z różnych względów na zapłacenie prawnikowi. Nie tylko mających trudną sytuację materialną, ale w ogóle trudną sytuację życiową. Z porad będą mogły skorzystać m.in. osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, i te, które skończyły 65 lat. Osoby niepełnosprawne, kombatanci, weterani, osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, klienci pomocy społecznej.
 
Powiat drawski utworzył dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Pierwszy punkt znajduje się w budynku Starostwa  Powiatowego, pokój nr 204 na II piętrze,  Plac Elizy Orzeszkowej 3 w Drawsku Pomorskim, drugi natomiast w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego, pokój nr 1 na parterze, ul. Wałecka 57 w Czaplinku.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Czaplinku czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00 i obsługiwany będzie przez dwóch prawników (w poniedziałki i wtorki przez radcę prawnego Panią Martę Chętkowską, w pozostałe dni przez radcę prawnego Panią Sylwię Żurowską).

Katarzyna Szlońska         
Sekretarz Gminy Czaplinek