Opłata za korzystania z mienia komunalnego w hali widowiskowo - sportowej

1. BOISKO GŁÓWNE – wynajem na zajęcia sportowo- rekreacyjne dla Klubów i 
Stowarzyszeń Kultury Fizycznej otrzymujące dotacje z Gminy 
Poniedziałek – Piątek w godz. 14:30-17:30 - BEZPŁATNIE

2. BOISKO GŁÓWNE – wynajem na zajęcia wychowania fizycznego (z szatnią) dla szkół gminy Czaplinek 
Poniedziałek – Piątek do godz. 14:30 - BEZPŁATNIE

3. BOISKO GŁÓWNE – wynajem na treningi, imprezy sportowe 
( z szatnią ) / 1 godzina zegarowa dla Klubów i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej 
z terenu miasta i gminy Czaplinek oraz Sołectw z gminy Czaplinek - 60 zł    

4. 1/3 BOISKA GŁÓWNEGO – wynajem na treningi, imprezy sportowe (z szatnią) 
/ 1 godzina zegarowa dla Klubów i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej z terenu miasta 
i gminy Czaplinek - 20 zł

5. 1/3 BOISKA GŁÓWNEGO – dla grup zorganizowanych z ternu sołectw gminy Czaplinek - 20 zł

6. 1/3 BOISKA GŁÓWNEGO – wynajem na treningi, imprezy sportowe (z szatnią) 
/ 1 godzina zegarowa dla osób fizycznych, zakładów pracy, organizacji itp. - 25 zł

7. WYNAJEM HALI NA IMPREZY SPORTOWE ( z szatnią ) dla osób fizycznych, 
zakładów pracy, organizacji itp. - 75 zł

8. WYNAJEM HALI NA IMPREZY INNE NIŻ SPORTOWE
( wraz z pomieszczeniami szatni ) / przy czym wstęp na imprezę jest bezpłatny - 150 zł

9. WYNAJEM HALI NA IMPREZY INNE NIŻ SPORTOWE 
( wraz z pomieszczeniami szatni ) / przy czym wstęp na imprezę może być odpłatny - 200 zł

10. WYNAJEM SPRZĘTU SPORTOWEGO- 10 zł/godz.

11. WYNAJEM INNYCH POMIESZCZEŃ NA HALI - 20 zł/ godz.

12. WYNAJEM STOŁU DO TENISA STOŁOWEGO
młodzież szkolna i studenci - 8 zł / godz.
dorośli - 12 zł/ godz.

13. KARNET na siłownię i do fitness – 16 wejść – młodzież / dorośli    50 zł / 75 zł

14. KARNET na siłownię i do fitness – 12 wejść – młodzież / dorośli    45 zł / 60 zł

15. KARNET UNIWERSALNY  -  100 zł

16. WEJŚCIE JEDNORAZOWE na siłownię i do fitness – 8 zł / 1,5 godz.

17. SOLARIUM:
- karnet 120 minut - 100 zł
- karnet 60 minut - 50 zł
- 1 minuta - 1 zł

18. Sauna (2-3 osoby):

- 1 osoba - 10 zł (kolejna płaci tylko za prysznic 2 zł)