Nagrania z posiedzeń Rady Miejskiej

Sesja nr XXXIV z dn. 29 czerwca 2017 roku


Sesja nr XXXV z dn. 31 sierpnia 2017 roku 


 

Sesja nr XXXVI z dn. 28 września 2017 roku


 

Sesja nr XXXVII z dn. 26 października 2017 roku


 

Sesja nr XXXVIII z dn. 30 listopada 2017 roku


 

Sesja nr XXXIX z dn. 28 grudnia 2017 roku