Kormorany

Konferencja  pn. „Wpływ kormoranów na rozwój turystyki na Pojezierzu Drawskim

Gmina Czaplinek, turystyczne centrum Pojezierza Drawskiego z wybitnymi walorami krajobrazowo – przyrodniczymi, której największym atutem jest jezioro Drawsko od ponad dwudziestu już lat boryka się z problemem szkód wyrządzanych przez kormorany.

Kormorany z narastającą presją opanowują jezioro Drawsko, zakładając gniazda na coraz większej powierzchni Wyspy Bielawy, a obecnie już na sąsiednich, są nie tylko utrapieniem rybaków, niszczą roślinność, zanieczyszczają wodę.

Lokalni rybacy, wędkarze od lat alarmują o szkodliwości jaką dla przyrody, a szczególnie zbiorników wodnych i ichtiofauny niesie, ponad wszelką miarę rosnąca populacja kormorana czarnego. Niestety pomimo tak narastającego problemu i toczonych wokół tego tematu publicznych dyskusji nadal nie wypracowano jednoznacznego stanowiska, które byłoby odpowiedzią na wciąż zadawane pytanie: czy ograniczyć populację kormorana tak, by nie zagrażał naturalnemu środowisku, czy chronić go dalej i czekać, aż stanie się jeszcze większą plagą, a skutki wynikające z jego szkodliwej działalności zdegradują znaczne obszary, naruszając równowagę ekosystemu.

Dlatego też, Burmistrz Czaplinka, jako gospodarz gminy, której problematyka szkodliwej działalności kormoranów bezpośrednio dotyka odczuwając pilną potrzebę publicznej dyskusji na ten temat 1 czerwca 2017 r. zorganizował konferencję adresowaną do wszystkich stron zainteresowanych wpływem działalności kormoranów na szeroko rozumiane środowisko, w tym na rybostan i działalność człowieka (rybactwo, turystyka).

Do dyskusji zaprosił naukowców, ekologów, rybaków, wędkarzy, lokalnych gestorów branży turystycznej, urzędników oraz polityków.

 


 

Zaproszenie

Serdecznie zapraszam na konferencję
pn. „Wpływ kormoranów na rozwój turystyki
na Pojezierzu Drawskim”,
która odbędzie się w dniu 1 czerwca 2017 r. o godz. 10.00
w Gospodarstwie Agroturystycznym
„Pałac Siemczyno”


PROGRAM KONFERENCJI

godz. 1000

 1. Wystąpienie Burmistrza Czaplinka, Adama Kośmidra „Aktualne wpływy populacji kormorana na życie gospodarcze gminy”.
 2. Wystąpienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Czaplinek, Tomasza Tomeckiego.
 3. Referat: „Kormorany w Polsce. Liczebność i rola w ekosystemie" - dr inż. Szymon Bzoma, Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING, Gdynia.
 4. Referat: „Prawne aspekty ochrony kormoranów w Europie” - Wojciech Brocki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

godz.  1130 do godz. 1145 przerwa kawowa

 1. Referat: „Czy ochrona przyrody musi być skierowana przeciwko człowiekowi ?” - prof. dr  hab. Izabella Dunin-Kwinta, prof. dr hab. Wawrzyniec Wawrzyniak, kierownik Zakładu Gospodarki Rybackiej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
 2. Referat: „Wpływ kormoranów na populację ryb w jeziorach” - dr hab. inż. Bogdan Wziątek, Katedra Biologii i Hodowli Ryb, Olsztyn.
 3. Referat: „Kormoran czarny jako czynnik wpływający na ichtiofaunę, rybactwo i turystykę” - mgr inż. Piotr Traczuk, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Zakład  Rybactwa Jeziorowego w Giżycku.
 4. Referat: „Wielokierunkowy wpływ kormoranów na ekosystemy wodne i lądowe” - Piotr Klimaszyk, Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii Uniwersytetu A. Mickiewicza.
 5. Kormorany oraz inne drapieżniki negatywnie wpływające m.in. na gospodarkę, w tym turystykę w Polsce” - Zbigniew Bylica, Przewodniczący Społecznego Komitetu Obrony Praw Wędkarzy „Żywczyk”, Zielona Góra. Roman Ganowski, Społeczny Komitet Obrony Praw Wędkarzy „ Żywczyk” , Międzyzdroje.
 6. Film: „Degradacja środowiska podwodnego w miejscach siedlisk kormorana czarnego” - Andrzej Stachura, Prezes Zarządu Agencji Informacji i Ochrony Środowiska.

godz. 1330 do godz. 1400
Wystąpienia uczestników konferencji.
Dyskusja, wnioski, zakończenie konferencji.
godz. 1400 obiad
godz. 1500 – rejs po jeziorze Drawsko na Wyspę Kormoranów

Adam Kośmider                
Burmistrz Czaplinka            

Organizator: Gmina Czaplinek
Współorganizator: Nadleśnictwo Czaplinek
Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Kormorany

 


 

Relacja z konferencji

 1. Wystąpienie Burmistrza Czaplinka, Adama Kośmidra „Aktualne wpływy populacji kormorana na życie gospodarcze gminy”.
 2. Wystąpienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Czaplinek, Tomasza Tomeckiego.
 3. Referat: „Kormorany w Polsce. Liczebność i rola w ekosystemie" - dr inż. Szymon Bzoma, Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING, Gdynia.
 4. Referat: „Prawne aspekty ochrony kormoranów w Europie” - Wojciech Brocki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
 5. Referat: „Czy ochrona przyrody musi być skierowana przeciwko człowiekowi ?” - prof. dr  hab. Izabella Dunin-Kwinta, prof. dr hab. Wawrzyniec Wawrzyniak, kierownik Zakładu Gospodarki Rybackiej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
 6. Referat: „Wpływ kormoranów na populację ryb w jeziorach” - dr hab. inż. Bogdan Wziątek, Katedra Biologii i Hodowli Ryb, Olsztyn.
 7. Referat: „Kormoran czarny jako czynnik wpływający na ichtiofaunę, rybactwo i turystykę” - mgr inż. Piotr Traczuk, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Zakład  Rybactwa Jeziorowego w Giżycku.
 8. Referat: „Wielokierunkowy wpływ kormoranów na ekosystemy wodne i lądowe” - Piotr Klimaszyk, Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii Uniwersytetu A. Mickiewicza.
 9. „Kormorany oraz inne drapieżniki negatywnie wpływające m.in. na gospodarkę, w tym turystykę w Polsce” - Zbigniew Bylica, Przewodniczący Społecznego Komitetu Obrony Praw Wędkarzy „Żywczyk”, Zielona Góra. Roman Ganowski, Społeczny Komitet Obrony Praw Wędkarzy „Żywczyk” , Międzyzdroje.

Media o konferencji

 1. Konferencja na temat kormoranów - GAWEX MEDIA
 2. Wpływ kormoranów na rozwój turystyki na Pojezierzu Drawskim - GAWEX MEDIA

 

Galeria zdjęć

 

Do pobrania:

 1. Lista uczestników konferencji
 2. List otwarty do Ministra Środowiska
 3. Pismo Posła na Sejm RP dr Stanisława Gawłowskiego
 4. Artykuł na temat konferencji z Wiadomości Wędkarskich.
 5. Odpowiedź z Ministerstwa Środowiska.

 Autor: Katarzyna Szlońska, Sekretarz Gminy Czaplinek