Komunikat

Szanowni Mieszkańcy
w pilnych sprawach prosimy kontaktować się z podanymi poniżej numerami telefonów:

  • sprawy dotyczące USC - Kierownik USC tel. 665 777 711;
  • drogownictwo tel. 665 777 710;
  • awaria sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej tel. 94 375 55 37, 697 776 679;
  • pogotowie energetyczne tel. 991;
  • pogotowie gazowe tel. 992;
  • Straż Miejska tel. 665 777 709;

DYŻURY:

  • Policja Drawsko Pomorskie tel. 997, 112;
  • Pogotowie Ratunkowe tel. 999;
  • Straż Pożarna tel. 998.