Dyżury radnych

DYŻURY PRZEWODNICZĄCEGO RADY
ORAZ
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU

 

Zapraszamy mieszkańców gminy do korzystania ze spotkań z Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym Rady oraz Radnymi Rady Miejskiej.
Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pełnią dyżur w Biurze Rady Miejskiej w Czaplinku – Urząd Miejski w Czaplinku, pokój nr 6 w każdy poniedziałek w godzinach 14.00 – 15.30. Ponadto istnieje możliwość spotkania się z Przewodniczącym Rady w innym terminie, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym pod numerem:
665 777 701.

  
Klub Radnych „Polskie Stronnictwo Ludowe”: Zdzisław Łomaszewicz, Tomasz Marciniak, Jacek Mikulski, Krzysztof Lisiecki, Anna Minkiewicz, Małgorzata Głowa, pełnić będą dyżur  w każdą ostatnią środę miesiąca w godzinach 17.00 – 18.00 w lokalu przy ul. Rynek 1.

 

Klub Radnych "Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka": Bożena Lemisz, Maciej Bernat, Michał Olejniczak, Agata Pawłowska - Patalan, Danuta Puśledzka, Brygida Zabrock, pełnić będą dyżur w każdą drugą środę miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00 w lokalu przy ul. Rynek 1.

 

Radny Rady Miejskiej w Czaplinku, Pan Konrad Fujarski pełnić będzie dyżur w ostatni czwartek każdego kwartału, w godzinach 18.00 – 19.00w sali wiejskiej w Kluczewie. 

 

Radna Rady Miejskiej w Czaplinku, Pani Małgorzata Głowa pełnić będzie dyżur w pierwszą sobotę każdego kwartału w godzinach 15.00 – 16.00, w Biurze firmy „Agrol” w Byszkowie. 

Terminy dyżurów:

1) 04.02.2017 r.;
2) 06.05.2017 r.;
3) 05.08.2017 r.;
4) 04.11.2017 r.

 

Radny Rady Miejskiej w Czaplinku, Pan Marcin Czerniawski pełnić będzie dyżur w godzinach 17.00-18.00 w lokalu przy ul. Rynek 1.

Terminy dyżurów:

1) 08.02.2017 (środa)
2) 19.04.2017 (środa)
3) 21.06.2017 (środa)
4) 23.08.2017 (środa)
5) 18.10.2017 (środa)
6) 13.12.2017 (środa)

 

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW DO KORZYSTANIA
Z MOŻLIWOŚCI SPOTKANIA SIĘ Z RADNYMI.

 

Autor: 
Anna Burdziuk