Mapa wskazująca położenie działki
Działka nr 466/9 obr. Broczyno, gmina Czaplinek

Działka nr 466/9 obr. Broczyno
Powierzchnia: 3,0925 ha

Mapa wskazująca położenie działki
Działka nr 463/3 obr. Broczyno, gmina Czaplinek

Działka nr 463/3 obr. Broczyno
Powierzchnia: 1,0985 ha

Mapa wskazująca położenie działki
Działka nr 28/30 obr. Niwka, gmina Czaplinek

Działka nr 28/30 obr. Niwka
Powierzchnia: 0,0873 ha

Mapa wskazująca położenie działki
Działka nr 71/14 obr. Kołomąt, gmina Czaplinek

Działka nr 71/14 obr. Kołomąt
Powierzchnia: 0,1087 ha

Mapa wskazująca położenie działki
Działka nr 71/8 obr. Kołomąt, gmina Czaplinek

Działka nr 71/8 obr. Kołomąt
Powierzchnia: 0,1857 ha

Strony