Aktualności stowarzyszenia

Otwarte konkursy ofert 2019

W dniu 07 lutego 2019 r. Burmistrz Czaplinka Zarządzeniem Nr 14/2019 z dnia 07 lutego 2019 r. ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych  do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu:

Uwagi do oferty złożonej przez Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży na rok 2019 - tryb pozakonkursowy

O g ł o s z e n i e
o złożeniu oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” na rok 2018 - tryb pozakonkursowy

O g ł o s z e n i e
o złożeniu oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi do oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy Czapla Czaplinek na rok 2018 - tryb pozakonkursowy

O g ł o s z e n i e

o złożeniu oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Uwagi do oferty złożonej przez Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży na rok 2018 - tryb pozakonkursowy

O g ł o s z e n i e
o złożeniu oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Strony