Barszcz Sosnowskiego

Barszcz Sosnowskiego

Inwentaryzacja stanowisk występowania Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czaplinek

 

BARSZCZ SOSNOWSKIEGO jest to roślina silnie ekspansywna mająca szkodliwy wpływ na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi. Kontakt z rośliną powoduje m.in. zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, niegojące się rany oraz zapalenie spojówek.

W związku z pojawiającymi się sygnałami nt. występowania Barszczu Sosnowskiego na terenie naszej gminy Burmistrz Czaplinka zwraca się z prośbą do mieszkańców o przekazywanie informacji do tut. Urzędu na temat kolejnych miejsc występowania tejże rośliny. Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Nazwę miejscowości,
  • Orientacyjne miejsce występowania rośliny (nr działki, obręb),
  • Orientacyjną powierzchnię zajmowaną przez rośliny lub ilość sztuk,
  • Wskazanie właściciela/ zarządcy gruntu,
  • Dokumentację fotograficzną (w przypadku braku możliwości wykonania szczegółowy opis miejsca występowania),
  • Wskazanie osoby do kontaktu (imię, nazwisko, adres, nr telefonu).

 

Informacje będą wykorzystane w celu oszacowania skali problemu, a następnie do opracowania programu zwalczania Barszczu Sosnowskiego.

Formularz do pobrania znajduje się w Urzędzie Miejskim w Czaplinku (pok. nr 4), oraz na stronie internetowej Czaplinka www.czaplinek.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 94 372 62 11

Zgłoszenia proszę składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.