MEDAL 100-LECIA

medal

Dla uczczenia 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Urząd Miejski w Czaplinku wydał okolicznościowy medal. Będzie on przyznawany przez Burmistrza Czaplinka sukcesywnie w ciągu całego 2018 roku, przy różnych świątecznych okazjach, do Święta 11 Listopada włącznie. Nadanie medalu, którego wybito 1000 szt., potwierdzane jest certyfikatem.

Autorami projektu wykonawczego medalu są nasi miejscowi pasjonaci lokalnej historii -  Maciej Zakrzewski i Romuald Czapski, projekt konsultowany był także ze Zbigniewem Januszańcem.
Medal ma 5 cm średnicy i 3 mm grubości, wykonany został z patynowanego stopu znal (stop cynku i aluminium) o srebrzystym odcieniu. Na awersie umieszczony jest orzeł Piłsudskiego oraz napis: 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI. 1918 – 11 LISTOPADA – 2018. Na rewersie widnieje herb Czaplinka oraz napis: GMINA CZAPLINEK. Medal umieszczony jest w plastikowym przezroczystym etui.
Medal mogą otrzymać osoby fizyczne, szczególnie zasłużone dla Gminy Czaplinek na różnych obszarach działalności, w tym na niwie gospodarczej, społecznej, samorządowej, artystycznej, sportowej, administracyjnej.
Dotychczas medal ten otrzymało 45 osób.

Magdalena Urlich
Inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu