Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Tempelburg”

ul. Leśników 26/7
78-550 Czaplinek

Adres poczty elektronicznej: s [dot] h [dot] k [dot] tempelburgatgmail [dot] com
Adres strony internetowej: tempelburg.pl

Numer KRS: 0000722362

Władze stowarzyszenia:
Dariusz De Lorm – członek Zarządu – zastępca prezesa
Mariusz Kapczuk – prezes Zarządu
Piotr Jankicki – sekretarz
Paweł Nowakowski – członek Zarządu – Skarbnik

Rodzaj organizacji: stowarzyszenie
Statut pożytku publicznego: Nie

Cele stowarzyszenia:
Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz ochrony i zachowania polskich dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i popularyzacji tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, oraz tworzenie pozytywnego wizerunku osób zajmujących sie działalnością poszukiwawcza, w tym kreowanie kodeksu eksploatacji, zgodnego z istniejącym prawem, oraz szerzenie informacji i propagowanie eksploatacji zgodnej z prawem.