14.11.2017

ZGŁOŚ SIĘ DO ZESPOŁU DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO !

BUDŻET OBYWATELSKI
Gmina Czaplinek zamierza wdrożyć budżet obywatelski. Prace zapoczątkuje opracowanie na styczniową/ lutową Sesję Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie utworzenia budżetu obywatelskiego w Czaplinku rozumianego jako wydzieloną część środków budżetu Gminy Czaplinek na kolejny rok budżetowy (2019), o której wydatkowaniu w sposób wiążący decydują mieszkańcy. Ponieważ zależy nam na wypracowaniu jak najlepszych metod i narzędzi partycypacyjnych oraz na „szytym na miarę” lokalnych uwarunkowań budżecie obywatelskim zamierzamy skorzystać z rekomendowanego przez ekspertów modelu tworzenia takiego budżetu. Zakłada on współpracę z mieszkańcami już na początkowym etapie tworzenia jego reguł i włączanie mieszkańców do opracowywania zasad budżetu w ramach specjalnego zespołu roboczego ds. budżetu obywatelskiego. Zespół taki może być powołany i funkcjonować w bardziej lub mniej sformalizowany sposób. Naszym celem jest szeroko zakrojona współpraca, przynosząca mieszkańcom poczucie faktycznej decyzyjności i wypracowanie dopasowanego do czaplineckich realiów regulaminu budżetu obywatelskiego. Wspólnie chcemy ustalić rodzaj zadań, które będą mogły być finansowane ze środków budżetu obywatelskiego, etapy wdrażania tego mechanizmu, uwzględniające akcje informacyjno-edukacyjne, składanie przez mieszkańców propozycji zadań do realizacji, weryfikację i opiniowanie propozycji zadań przez odpowiednie jednostki, głosowanie mieszkańców, ogłoszenie zadań rekomendowanych do realizacji. Członkowie zespołu będę musieli ustalić kto będzie mógł składać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego, terminy składania wniosków, wzór formularza, zasady weryfikacji i opiniowania propozycji zadań, zasady głosowania i obliczania wyników. 
Tylko wspólna praca nad regułami funkcjonowania budżetu obywatelskiego spowoduje, że budżet ten będzie prawdziwie partycypacyjny, zgodny z oczekiwaniami i wyobrażeniami mieszkańców, dostosowany do charakteru naszego miasta. Chcielibyśmy, aby w opracowanie reguł budżetu włączyli się przedstawiciele możliwie różnorodnych grup mieszkańców: zamieszkujący różne części miasta, w różnym wieku, reprezentujący różne organizacje pozarządowe itp. Nabór do pracy w zespole ds. budżetu obywatelskiego trwać będzie do 31 grudnia 2017 r. Zainteresowanych zapraszam do zgłaszania swoich kandydatur do Urzędu Miejskiego w Czaplinku osobiście, pokój nr 7, telefonicznie: 665 7777 03 lub e-mail: sekretarzatczaplinek [dot] pl.
 
Katarzyna Getka, Sekretarz Gminy Czaplinek