Zapytaj Burmistrza

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Wypełnij pole.

Najczęściej zadawane pytania

 

 Bardzo proszę o informację na kiedy jest planowana realizacja wykonania drogi bitunicznej dla ulicy Kasztanowa/Czaplinek ?

  1. Czy projekt został już przedłożony i zaakceptowany do budrzetu na rok 2017 ?
  2. Czy jest już znany termin realizacji ?

W odpowiedzi na zapytanie dot. stanu technicznego drogi w ul. Kasztanowej w Czaplinku informuję, co następuje.

Wykonanie budowy drogi jest zadaniem inwestycyjnym wymagającym znacznych nakładów rzeczowych i finansowych, których nie przewiduje się w budżecie Gminy na 2017 r. Stan techniczny drogi jest Gminie znany. Rutynowe jej monitorowanie jak i informacje przekazywane od mieszkańców ulicy  skutkują podejmowaniem koniecznych działań poprawiających jakość nawierzchni drogowej.  Wykonywanie robót w czasie opadów deszczu, bądź w przypadku gdy korona drogi wykazuje duży stopień wilgotności jest nieuzasadnione, a taką właśnie sytuację mamy w tym konkretnym przypadku. Z chwilą poprawy warunków atmosferycznych umożliwiających wykonanie robót drogowych, na całej długości drogi zostaną wykonane prace w zakresie niezbędnym do utrzymania jej przejezdności. Nie mogę zgodzić się z prezentowanym poglądem, iż prośby mieszkańców ul. Kasztanowej są zbywane, pozostają bez reakcji ze strony Gminy. Przypominam, że cześć pasa drogowego ul. Kasztanowej po którym odbywa się ruch pojazdów został wzmocniony podbudową z gruzu budowlanego i kruszywa łamanego oraz wyprofilowany poprzez nadanie spadku daszkowego, natomiast na pozostałym odcinku drogi o nawierzchni gruntowej pas jezdny został dostosowany na potrzeby ruchu, lecz rozwiązanie to ma charakter tymczasowy, wymagający ciągłej poprawy.  Nadal ta część drogi do czasu jej budowy planowanej w latach 2019-2020 będzie poprawiana, by jej stan techniczny był jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców ulicy i użytkowników drogi. 

Wyjaśnienia szczegółowe w zakresie budowy i remontu drogi oraz oświetlenia zostały zawarte  w piśmie kierowanym do mieszkańców z dnia 05.12.2016 r.

Dzień Dobry mam pytanie. Nie mogę sprawdzić listy przydziału mieszkań po zmianie profilu Gminy. Czy taka strona jeszcze istnieje ?


 Informuję, że ostatnio zaktualizowane listy przydziału mieszkań socjalnych i komunalnych tj. z dnia 2 sierpnia 2016 r. znajdują się na nieistniejącej już, ale nadal aktywnej stronie pod adresem: wrota2.czaplinek.pl w zakładce e-urząd - mieszkania soc. i kom.- lista przydziału mieszkań. Najnowsza aktualizacja list osób ubiegających się o przydział mieszkań zostanie sporządzona do końca lutego 2017 r. i opublikowana na nowej stronie www.czaplinek.pl w zakładce e-urząd.

 Jestem osobą niepełnosprawną mam 1 grupę inwalidzką, na stronie Czaplinka ukazała się informacja o "Warsztatach terapii zajęciowej w Czaplinku" w związku z tym mam pytanie kiedy będzie można się zapisać; kto będzie prowadził zajęcia? Kiedy będzie można uzyskać więcej informacji? I drugie pytanie kiedyś w warsztatach szkolnych bezpłatnie przyjmował radca prawny czy jeszcze jest coś takiego i gdzie?


Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czaplinku będą funkcjonować w ramach działalności Zespołu Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych w Bobrowie.  Szczegółowych informacji na ten temat udziela Pani Małgorzata Wilk tel. 503 097 552.
Bezpłatne porady prawne nadal są prowadzone w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, pokój nr 1, na parterze, przy ul. Wałeckiej 57. Radca prawny przyjmuje od poniedziałku do piątku  w godz. od 8.00 do 12.00.

Oprócz tego Gmina Czaplinek od 2011 roku dla swoich mieszkańców prowadzi w lokalu przy ul. Rynek 1, w każdą pierwsza środę miesiąca punkt bezpłatnych porad prawnych. Radca Prawny Pan Tomasz Musiał przyjmuje od godz. 15.00 do 16.00 (w przypadku większej ilości zainteresowanych poradami prawnymi radca pozostaje dłużej).

 Jaki status ma sprawa "nielegalnej wycinki drzew nad jeziorem Czaplino, której dokonano na szkodę Skarbu Państwa"? Czy już jest wyjaśniona? Proszę o informacje w tej sprawie.


W tej sprawie nadal trwają procedury wyjaśniające. W związku ze złożonym przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie zawiadomieniem do Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim dot. kradzieży drewna na rzecz Skarbu Państwa toczy się postępowanie dotyczące ustalenia sprawcy nielegalnej wycinki. Z chwilą zakończenia postępowania na sprawcę zostanie nałożona kara administracyjna.

 Panie Burmistrzu,
Chciałbym sprawdzić czas reakcji na wpis w zakładce "Zapytaj Burmistrza". Wpis dokonuję o 20.43 19.12.2016.
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam


 Zgodnie z treścią regulaminu na odpowiedź pozostawiam sobie okres do 14 dni.