29.06.2017

Zaproszenie na warsztaty w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek”

Plakat zapraszający na warsztaty w ramach GPR

Burmistrz Czaplinka serdecznie zaprasza mieszkańców, sołtysów, prezesów spółdzielni mieszkaniowych, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy na warsztaty w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek”.

Tematy warsztatów:
Jak budować poczucie lokalnej tożsamości (duma Czaplinka).
Jak osiągać cele oparte o strategię współpracy z lokalnymi partnerami.

Warsztaty poprowadzi Aleksandra Mróz-Wykusz - prezeska Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni”, organizatorka społeczności lokalnej.

Termin i miejsce:
12 lipca br., godz. 16:00 – sala widowiskowa Czaplineckiego Ośrodka Kultury

Dlaczego warto przyjść na warsztaty? Państwa udział we wszelkich spotkaniach jest istotny, aby rewitalizacja przeprowadzona w gminie Czaplinek była skuteczna i dopasowana do Państwa potrzeb. Warto wziąć udział szczególnie, że temat dotyczy bezpośrednio gminy, w której Państwo mieszkacie.
Państwa udział we wszelkich spotkaniach jest kluczowy do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek!

Więcej informacji o projekcie na stronie www.rewitazliacja.czaplinek.pl.

LogotypProjekt pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa na podstawie umowy nr WZS-POPT/48/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.

 

Autor: Magdalena Cogiel - inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu