Zaproszenie na warsztaty w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek”

Data wydarzenia: 
12.07.2017
Godzina: 
16:00
Organizator: 
Gmina Czaplinek
Miejsce: 
Sala widowiskowa Czaplineckiego Ośrodka Kultury

Burmistrz Czaplinka serdecznie zaprasza mieszkańców, sołtysów, prezesów spółdzielni mieszkaniowych, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy na warsztaty w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek”.

Tematy warsztatów:
Jak budować poczucie lokalnej tożsamości (duma Czaplinka).
Jak osiągać cele oparte o strategię współpracy z lokalnymi partnerami.

Warsztaty poprowadzi Aleksandra Mróz-Wykusz - prezeska Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni”, organizatorka społeczności lokalnej.