06.09.2017

Zaproszenie na otwarte spotkanie oraz spacer studyjny w ramach konsultacji społecznych GPR

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Burmistrz Czaplinka serdecznie zaprasza do uczestnictwa w otwartym spotkaniu, którego celem są konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek.
Podczas spotkania, które odbędzie się 16 września 2017 r. o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin – naszego partnera realizacyjnego, przybliżą Państwu cel, treść i ustalenia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek.
O godzinie 12:00, tuż po otwartym spotkaniu, zaplanowany jest spacer studyjny, podczas którego wskazany zostanie obszar rewitalizacji, omówione zostaną planowane projekty rewitalizacyjne w obszarze CENTRUM, a także będzie można usłyszeć ciekawą historię tego obszaru opowiedzianą przez Pana Zbigniewa Januszańca.
Przystań dla rewitalizacji – wspólnie zmieńmy gminę Czaplinek!

Projekt pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa na podstawie umowy nr WZS-POPT/48/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.

 

Autor: Magdalena Cogiel - inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu