13.08.2019

Zaproszenie do udziału w projekcie pn.: „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich na Pomorzu Zachodnim poprzez zakup węzy pszczelej”

pszczelarze

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie w partnerstwie z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Koszalinie oraz Rejonowym Zrzeszeniem w Gryficach realizuje projekt pn. „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich na Pomorzu Zachodnim poprzez zakup węzy pszczelej” jako zadanie zlecone i finansowane przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Zasady uczestnictwa w projekcie zostały określone w Regulaminie Projektu. Szczegółowe informacje na temat projektu udziela Koordynator projektu w Biurze WZP Szczecin.

Autor: Michał Bociarski – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie