07.09.2017

Zapraszamy na “Festyn promujący Gminny Program Rewitalizacji” oraz do udziału w biegu rekreacyjnym

Plakat zapraszający na udział w festynie GPR

Informujemy, że 17 września br. od godziny 13:30 na lotnisku w Broczynie odbędzie się festyn promujący Gminny Program Rewitalizacji (GPR) Gminy Czaplinek.
W trakcie imprezy dostępne będzie stoisko GPR, gdzie każdy będzie mógł zapoznać się z projektem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek, a także będzie miał możliwość wniesienia swoich uwag oraz wyrażenia opinii na specjalnie przygotowanym do tego celu formularzu konsultacyjnym.
O godzinie 14:30 odbędzie się spacer studyjny, podczas którego wskazany zostanie obszar rewitalizacji, omówione zostaną zaplanowane projekty rewitalizacyjne w obszarze LOTNISKO, uczestnicy odbędą również „podróż w czasie” dzięki Panu Ryszardowi Mrówce.
Podczas festynu na mieszkańców gminy czeka wiele atrakcji, m.in. gry i zabawy dla dzieci, zawody strzeleckie, ognisko z kiełbaskami.
Festyn poprzedzony będzie biegiem rekreacyjnym, który rozpocznie się o godzinie 13:00 z czaplineckiego rynku. Następnie trasa będzie biegła ul. Leśników, parkiem miejskim, ul. Żuławską, ul. Tartaczną, ul. Wałecką, ul. Dworcową, ul. Kolejową, następnie polnymi drogami, do lotniska w Broczynie, do mety biegu. Na mecie na zwycięzców będą czekały atrakcyjne nagrody.
Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w biegu.
Zgłoszenia do 14.09.2017 r. w Referacie Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 1, tel. 94 375 47 90.

Przystań w Broczynie – dla rewitalizacji – wspólnie zmieńmy gminę Czaplinek!

Dla mieszkańców, którzy nie posiadają środków lokomocji, o godzinie 13:15 pod budynkiem Gimnazjum w Czaplinku będzie czekał autokar. Przewidziany jest także powrót autokarem po zakończeniu festynu.

Wszystkie atrakcje udostępnione będą uczestnikom festynu bezpłatnie.

Projekt pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa na podstawie umowy nr WZS-POPT/48/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.

 

Autor: Magdalena Cogiel - inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu