11.10.2018

Zachodniopomorski Mały Lider NGO 2018

       10 października 2018 r., odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Zachodniopomorski Lider NGO 2018", któremu towarzyszyła debata poświęcona kondycji organizacji pozarządowych i najważniejszych wyzwań, jakie przed nimi stoją w świetle 15-lecia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs miał na celu wyłonienie najlepszej inicjatywy społecznej realizowane na Pomorzu Zachodnim w 2017 r. Nagrody były przyznawane w trzech kategoriach:

  1. „Zachodniopomorski Lider NGO 2018” - za najlepszą inicjatywę zrealizowaną
    w 2017 roku,
  2. „Zachodniopomorski Debiut NGO 2018” - za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w 2017 roku przez organizację zarejestrowaną w latach 2016-2017,
  3. „Zachodniopomorski Mały Lider NGO 2018” - za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w 2017 roku przez organizację zarejestrowaną na terenie miejscowości do 10.000 mieszkańców.

    W ramach konkursu Kapituła, składająca się z przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych, wybrała laureatów. Wśród nich znalazło się Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie. Działająca na terenie gminy Czaplinek organizacja została wyróżniona w kategorii „Zachodniopomorski Mały Lider NGO 2018” za Henrykowskie Spotkania Kulturalne.

     Zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe (od 500 do 1500 zł), statuetkę oraz zaszczytny tytuł „Zachodniopomorski Lider NGO”.

     Serdecznie gratulujemy Henrykowskiemu Stowarzyszeniu tego wyróżnienia, a wszystkich chętnych zapraszamy do Pałacu Siemczyno na comiesięczne Spotkania Kulturalne. Najbliższe już  20  października. W programie obchody II Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa „Błękitna dla Niepodległej” przy współpracy z Biurem Dokumentacji Zabytków ze Szczecina (prelekcja Pani Agnieszki Osiak „Błękitna dla Niepodległej. Armia Hallera”, wystawa „Hallerczycy” – kurator Maria Witek, część artystyczna - inscenizacja historyczna „Historia Polski poprzez wieki” – prowadzenie Jolanta Bułczyńska-Parol.

 Autor: Monika Doroba - kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji