26.05.2017

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku.

Dnia 31 maja 2017 roku o godz. 13.00 odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku w sali narad Urzędu Miejskiego.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie protokołu XXXII Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku.
  3. Prezentacja multimedialna pod nazwą ,,Przygotowanie do sezonu turystycznego Gminy Czaplinek w 2017 r.’’.
  4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016’’. 
  7. Interpelacje Radnych.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i  zapytania.  
  10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      wyrażenia zamiaru zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych (druk nr 307/17);

b)      wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek (druk nr 308/17);

c)      zmiany uchwały Nr LIX/483/10 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czaplinek na lata 2009-2032’’ (druk nr 309/17);

d)     zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2017 rok (druk nr 310/17).

  11. Komunikaty.

  12. Zakończenie Sesji.

 

Informujemy, że Sesje Rady Miejskiej są otwarte i mogą w nich brać udział wszyscy zainteresowani.

 

 

 

Autor: 
Anna Burdziuk - inspektor ds. obsługi RM