XV Henrykowskie Dni w Siemczynie

Data wydarzenia: 
07.07.2018 - 08.07.2018
Godzina: 
10:00
Organizator: 
Pałac Siemczyno

     Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie organizuje kolejną, jubileuszową, bo piętnastą już edycję Henrykowskich Dni w Siemczynie. Tegoroczne wydarzenie będzie w szczególny sposób nastawione na pobudzenie aktywności wsi oraz aktywizację rodzin z regionu i spoza niego. Aspekt wiejski i rodzinny w tegorocznych obchodach Henrykowskich Dni w Siemczynie jest szczególnie ważnym elementem dla organizatorów, stąd też ich podkreślenie w wymiarze zarówno turystycznym społecznym, jak i kulturowym.

Doceniając rolę oraz wagę rodziny i społeczności wiejskich w społeczeństwie polskim tegoroczne obchody Henrykowskich Dni w Siemczynie zawierają wiele elementów zmierzających do integrowania rodzin od najmłodszych do najstarszych ich członków oraz aktywizowania społeczności wiejskich w działaniach prospołecznych. W związku z tym wiele działań podczas Henrykowskich Dni skierowane jest do całych rodzin. Poniżej podajemy kilka przykładów takich działań podczas tego wydarzenia:

- konferencja historyczno-naukowa „BAROK” nawiązująca do epoki, w której wybudowano  pałac w Siemczynie (1722-26),

- otwarte warsztaty tematyczne w kuźni ceramicznej,

- otwarte, plenerowe warsztaty plastyczne,

- otwarte warsztaty tańców barokowych połączone z występem scenicznym na scenie letniej,

- otwarte warsztaty śpiewu chóralnego zaproszonych członków chórów z regionu oraz zespołów śpiewaczych z ościennych sołectw zakończone koncertem scenicznym dla przybyłych gości i uczestników wydarzenia,

- koncerty i występy zaproszonych zespołów na scenie letniej prezentujące formę i repertuar dla odbiorców w różnym wieku i z różnych środowisk,

- interaktywne gry i zabawy wykonywane przez grupy rekonstrukcji historycznych,

- pokazy strojów historycznych z różnych epok i kultur,

- finałowy koncert dnia na scenie głównej („I Letni Festiwal Operowy”) w wykonaniu Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Opery na Zamku w Szczecinie z udziałem trzech solistów tenorów i pięciu solistek,

- msza św. koncelebrowana przez Biskupa Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej,

- finał IV Henrykowskich Regat o Pucha Prezesa HSS,

- nieodpłatne wycieczki katamaranem po jeziorze Drawsko,

- pokazy nurkowania i ratownictwa wodnego,

- występ Zespołu „Marianki” na scenie plenerowej,

- biesiada przy ognisku.

Takie zróżnicowanie działań w obrębie jednego wydarzenia zapewnia już od wielu lat rozrywkę połączoną z relaksacyjną nauką dla wszystkich przybyłych. Słowem: dla każdego coś dobrego.

ZAPRASZAMY!!!

Autor: Robert Dyduła - sekretarz Redakcji Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich