02.02.2018

XL Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku.

Dnia 8 lutego 2018 roku o godz. 1230 odbędzie się XL Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku w sali narad Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie protokołu XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku.
  3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
  5. Interpelacje Radnych.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i  zapytania.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zniesienia pomnika przyrody
(druk nr 388/18);

b)  zmiany uchwały Nr XXX/273/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek (druk nr 389/18);

c)  zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XXXV/318/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek (druk nr 390/18);

d)  wydzierżawienia na okres 3 miesięcy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek (druk nr 391/18);

e)  określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym pięć godzin dziennie oraz ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w prowadzonym przez gminę Czaplinek przedszkolu publicznym (druk nr 392/18);

f)   zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2018 rok (druk nr 393/18);

g)   wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2018 – 2029 (druk nr 394/18).

9.   Komunikaty.

10. Zakończenie Sesji.

 

Informujemy, że Sesje Rady Miejskiej są otwarte i mogą w nich brać udział wszyscy zainteresowani.

 

Istnieje możliwość wysłuchania transmisji audio „na żywo” z przebiegu posiedzenia Rady Miejskiej. W tym celu proszę kliknąć link

 http://sesjarady.czaplinek.pl/live.ogg 

lub skopiować i wkleić w polu adresu przeglądarki, lub w polu URL programu do odtwarzania muzyki. Przetestowane programy to: FireFox, Opera, Google Chrome, WinAmp, GOM, VLC. W celu kompresji dźwięku wykorzystany został kodek OGG Vorbis. Jeżeli napotkacie Państwo problemy to proszę pobrać odpowiedni plugin z kodekiem. Posiedzenie RM rozpocznie się o godz. 12:30 (do godz. ok 12:15 ścieżka muzyczna w celu przetestowania ustawień).

 

 

Autor: 
Anna Burdziuk - inspektor ds. obsługi RM