14.11.2017

Wystawa numizmatyczna

Wystawa – „Piłsudski w numizmatyce. Polskość w numizmatyce i banknotach od czasów jagiellońskich do współczesności”

 

Takim tytułem została opatrzona wystawa numizmatyczna, przygotowana z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Oficjalne otwarcie wystawy odbyło się dn. 10 listopada br. o godz. 13:00 w Izbie Muzealnej w Czaplinku, na które przybyli zaproszeni goście: Wacław Mierzejewski Przewodniczący Rady Miejskiej w Czaplinku, Katarzyna Getka Sekretarz Gminy Czaplinek, Monika Doroba kierownik referatu Planowania Gospodarczego, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Czaplinku, czaplineccy kolekcjonerzy, mieszkańcy Czaplinka oraz młodzież z Gimnazjum w Czaplinku z nauczycielem panem Andrzejem Pękalskim.

Dyrektor Czaplineckiego Ośrodka Kultury Marcin Naruszewicz serdecznie podziękował czaplineckiemu kolekcjonerowi za udostępnienie swoich zbiorów szerszemu gronu, które stały się wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu.

Na wystawie można zobaczyć monety i banknoty obiegowe, jak i pamiątkowe wydawane przez państwo polskie w różnych okresach historycznych: od panowania dynastii Jagiellonów (tymf, grosz koronny), Polski pod zaborami, poprzez okres międzywojenny, aż do czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Ciekawym eksponatem jest kolekcja srebrnych monet o nominałach 1 zł, 2 zł, 5 zł i 10 zł z podobizną kobiety w chustach i kłosach wydane w latach 1924-1936, a nazywaną „Polonia”. „Polonia miała” symbolizować piękne państwo polskie, bogate i silne gospodarczo, ze stałą i mocną złotówką w okresie międzywojennym.. Możemy także zobaczyć monetę o nominale 200 zł z okresu PRL, czy też monetę pamiątkową z podobizną Jana Pawła II.

Zapraszamy więc na krótką lekcję historii o państwowości naszej ojczyzny wyrażonej w wybijanych i drukowanych środkach płatniczych. Wystawę można zwiedzać od 21 do 30 listopada, od wtorku do soboty w Izbie Muzealnej w godzinach: wtorek i środa – 8:00-16:00, czwartek i piątek 8:00-17:00, sobota 8:00-14:00. 

Autor: 
Ewa Tamulewicz, CzOK