10.08.2018

Wyniki badań wody na kąpieliskach

Kąpielisko przy ul. Drahimskiej nad Jeziorem Drawsko

06 sierpnia 2018 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drawsku Pomorskim wykonywała badania wody na kąpielisku nad jeziorem Drawsko przy ulicy Drahimskiej oraz kąpielisku nad jeziorem Czaplino.
Woda w kąpieliskach spełnia wymogi sanitarne i jest przydatna do kąpieli, potwierdzają to załączone orzeczenia przydatności wody do kąpieli wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim.
Autor: Monika Doroba – kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji