26.06.2020

Wyniki badań mikrobiologicznych wody w kąpieliskach w Czaplinku - woda przydatna do kąpieli

kapielsiko drawsko

Zgodnie z harmonogramem ustalonym z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Drawsku Pomorskim, 22 czerwca 2020 r. wykonywane były badania wody na kąpieliskach: nad jeziorem Drawsko przy ulicy Drahimskiej w Czaplinku oraz nad jeziorem Czaplino.

Woda w kąpieliskach spełnia wymogi sanitarne i jest przydatna do kąpieli, potwierdza to orzeczenie przydatności wody do kąpieli wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim.

Jednocześnie informujemy, że na kąpieliskach należy przestrzegać ZALECEŃ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA KĄPIELISK W TRAKCIE EPIDEMII SARS-COV-2 W POLSCE, które wyszczególnione są na tablicach zlokalizowanych na poszczególnych kąpieliskach oraz w załączniku poniżej.

Przy wejściu na kąpieliskach ustawiono stojaki z pojemnikami do dezynfekcji, w sanitariatach na kąpielisku nad jeziorem Drawsko oraz w TOI TOI na kąpielisku nad jeziorem Czaplino również umieszczono pojemniki do dezynfekcji. Ponadto zgodnie z wymogami wszystkie urządzenia na kąpieliskach będą dezynfekowane wielokrotnie w ciągu dnia.

Życzymy bezpiecznych kąpieli i udanego wypoczynku podczas rozpoczynających się wakacji.

Autor: Katarzyna Kibitlewska - inspektor ds. promocji i turystyki

 

 

Do pobrania: