06.09.2017

Warsztaty „Młodzi w projektach rewitalizacyjnych”

Logo GPR Gminy Czaplinek

Burmistrz Czaplinka, w ramach konsultacji społecznych, zaprasza młodzież na warsztaty integracyjne pn. „Młodzi w projektach rewitalizacyjnych”, które odbędą się 12 września 2017 r. o godzinie 10:00 w Czaplineckim Ośrodku Kultury, mieszczącym się przy ul. Pławieńskiej 1a.
Będzie to dobra okazja, by zapoznać się z projektami w Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek oraz dowiedzieć się jak można się zaangażować w ich realizację.
Spotkanie będzie miało także na celu aktywizację młodzieży i nabycie przez nią umiejętności organizacji lokalnych przedsięwzięć, współpracy oraz definiowania konceptów na konkretne przedsięwzięcia realnie możliwe do realizacji i wdrożenia.
Warsztaty poprowadzi Pani Aleksandra Mróz-Wykusz – prezeska Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni”, organizatorka społeczności lokalnej.

Przystań dla rewitalizacji – wspólnie zmieńmy gminę Czaplinek

Projekt pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa na podstawie umowy nr WZS-POPT/48/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.

Logotypy

Autor: Magdalena Cogiel - inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu