10.01.2020

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Czaplinek w zakresie turystyki i krajoznawstwa ogłoszony Zarządzeniem Nr 114/2019 Burmistrza Czaplinka z dnia 29 listopada 2019 r., ponieważ w konkursie nie złożono żadnej oferty.

Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza  Czaplinka z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czaplinek i na tablicy ogłoszeń.