30.10.2019

Szkolenie edukacyjne

LOGO BANK POCZTOWY

W dniu 30 października 2019 r. w sali narad Urzędu Miejskiego odbyło się szkolenie edukacyjne przeprowadzone przez Panią Grażynę Ziębę - doradcę Banku Pocztowego w Koszalinie. W szkoleniu uczestniczyli Naczelnik Urzędu Pocztowego w Czaplinku, pracownicy urzędu. Zaproszenie od Burmistrza Czaplinka otrzymali również seniorzy z Klubu Seniora.

 Doradca bankowy podczas szkolenia omówił mi.in. następujące zagadnienia:

  • co to jest skimming i jak uniknąć kopiowania danych z kart płatniczych;
  • na czym polega oszustwo rekrutacyjne;
  • jak bezpiecznie korzystać z kart płatniczych w internecie;
  • jak się ochronić przed socjotechnikami (metoda na wnuczka/policjanta);
  • jak uniknąć nieuczciwych pośredników finansowych;
  • usługę informacyjną SMS o zapytaniach o kredyt – BIK;
  • ofertę Banku Pocztowego dla emerytów, rencistów.

Uczestnicy szkolenia zadawali pytania oraz uczestniczyli w dyskusji.

 Szkolenie wsparte było prezentacją multimedialną oraz poparte przykładami wynikającymi z dużego doświadczenia i merytorycznej wiedzy doradcy bankowego.