Szkolenie dla organizacji pozarządowych - 11 grudnia 2019 r.

Data wydarzenia: 
11.12.2019
Godzina: 
13:00
Organizator: 
Pracownia Pozarządowa w Koszalinie
Miejsce: 
sala narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku
plakat NGO

Gmina Czaplinek zgłosiła się do Programu Edukacyjnego dla Zachodniopomorskich Samorządów ogłoszonym przez Pracownię Pozarządową w Koszalinie, która otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Celem programu jest organizacja spotkań animacyjnych z przedstawicielami Urzędu służąca analizie najważniejszych potrzeb w zakresie współpracy z III sektorem, doradztwo specjalistyczne w zakresie zdiagnozowanych potrzeb oraz szkolenie dla lokalnych organizacji pozarządowych.

Miło nam poinformować, że zostaliśmy wybrani jako 1 z 5 samorządów z województwa zachodniopomorskiego do wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia.

W związku z tym serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu gminy Czaplinek na szkolenie, które odbędzie się 11 grudnia 2019 r. w sali narad Urzędu Miejskiego  w Czaplinku w godz. od 13:00 – 17:00.  

Tematy, które będą poruszane podczas warsztatów to:

  •  zmiany we wzorze oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego (obowiązujące od marca 2019 r.)
  • najważniejsze źródła i metody pozyskiwania środków finansowych przez organizacje
  • podstawy formalno-prawne funkcjonowania organizacji: statut - "konstytucja" organizacji, zatrudnianie pracowników, współpraca z wolontariuszami, najważniejsze obowiązki, ustawy regulujące działalność NGO, rejestry/KRS
  • współpraca niefinansowa z samorządem: procesy konsultacyjne, możliwości udziału organizacji w życiu publicznym, poziomy aktywności obywatelskiej, nowe narzędzia relacji JST-NGO (inicjatywa lokalna, integracja III sektora, koalicje lokalne).

Proszę o potwierdzenie swojej obecności do 9 grudnia 2019 r. (tel. 94 375 47 90, 510 086 870).

Autor: 
Katarzyna Kibitlewska