17.03.2017

Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Czaplinku

Informujemy, że w najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Czaplinku.

- Komisja Rewizyjna
21.03.2017 r., godz. 17.00

Tematy posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Przedszkola Publicznego w Czaplinku.
  2. Omówienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2016 r.
  3. Sprawy bieżące.

- Komisja Budżetu i Finansów Gminnych
23.03.2017 r., godz. 17.00

Tematy posiedzenia:

  1. Wsparcie zaplanowanych na 2017 r. inwestycji gminnych ze środków pozabudżetowych – kontrakt samorządowy.
  2. Omówienie przedstawionej symulacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. Omówienie projektów uchwał na sesję.
  4. Sprawy bieżące.

 

 

Autor: 
Anna Burdziuk